Du är besökare [counter]

På gång

2018-10-01

 

Nästa gång vi kör Juniortåg är den 4 november hos Ringlinien och Öppen vagnhall. 
Men innan dess kanske vi ses på Lennart Möller/Hobbycenters träff den 13 oktober!

 

 

Redigering och en del foto:
Ylva Nilsdotter

 

 

 

 

 

Tågdagarna i Landeryd
1-2 september 

Efter ett uppehåll förra året har Tågdagarna tagit ny fart i år.
Att döma av publiktillströmningen var det mycket efterlängtat!
 
landeryd  

 

Evenemanget invigdes med tal och 
bandklippning och sedan kom trafiken igång.

I år var det Nässjö Järnvägsmuseum
som stod för tågtrafiken, och skötte
det med den äran. 
Vi kunde åka med ånglok, rälsbuss och
diesellok, samt kördes det med en 
liten ångvagn för passagerare på 
bangården.

  smålandsstenar station   smålandsstenar
smålandsstenar   Med tidtabellen till hands 
gjorde vi en rundresa till
orterna i närheten 
där det
bjöds på olika arrangemang.

Vi började med att åka ToR med ångloket till 
Smålandsstenar och 
marknaden där.
 

 

buss   rälsbuss   lokförare   diesellok

Efter att ha lämnat av de nyinköpta (och fullkomligt onödiga) cocosbollarna från marknaden, tog vi veteranbussen
till 
Hyltebruk.
Där på stationen 
väntade redan rälsbussen Ingemar Lundin och rälsbussförare Magnus Lindman för att ta oss till Torup.
Också i Torup hade man en liten marknad, men nu skulle vi tillbaka till Landeryd. Denna sista sträcka åkte vi med
dieselloket - vi lyckades alltså åka med alla fyra olika transportmedlen!

 

 veteranbil        brandbil
Som vanligt fanns det också litet annat än tåg att beundra.
Bland annat fina gamla fordon att njuta av och räddningskårens bilar som förevisades.     

 

 stv    glad flicka   lotteri    lotterivinnare
STV blev i år inrymda i godsmagasinet, eftersom vi inte
hade med oss våra egna vagnar till Landeryd.
Det var litet mörkt, men mysigt. Lilla Junis var
nog det allra gladaste av barnen när tåget tutade.

I efterhand tycker vi att det blev väldigt lyckat,
och vi hade nog knappast fått
plats i våra vagnar med alla människor som kom för att
titta på oss och köra med modelltågen.  
 

Titti och Rolf sålde lotter som aldrig förr!

Första vinsten, en Märklin startsats lämnar Peder över
till Birgitta från Unnaryd - hennes man blev väldigt glad...

Andrapriset gick till Skövde och vi förstod att dessa
Tågdagar lockar folk från när och fjärran.

 

tågledning   vår man  
Per-Yngve Bengtsson, föreningens ordförande och
tågklarerare Claes Göransson, som såg till att tågen gick som de skulle
och till sist vår man i Landeryd Christer Johansson, utan vars hjälp
vi inte klarat oss! 

 Tack alla för fina dagar!

 

 

 

 

 

Museibanans dag 25-26 augusti
Anten-Gräfsnäs

ånglok

 
I helgen firades Museibanans dagar hos AGJ.
Vädret bjöd oss på omväxlande regn och
 sol, medan
passagerare samlades för att åka med de olika tågen.
Man körde med ånglok, diesellok och rälsbussarna Yo1p
och Gullhönan.
 

 

vagnar   ånglok
Resenärer samlas i vagnarna - längst bak är ett
populärt ställe.
  och så kommer ångloket för att kopplas på efter att ha
vänts på vändskivan

 

rälsbuss   museihallen
Rälsbussen väntar på sin tur i solskenet...   men sedan kom regnet och många samlades i musei-
hallen, där vi också hade vårt juniortåg.

 

Söndagen den 26 augusti var det Familjedag på Älvstranden
- ett samarrangemang mellan Radiomuseet, Varvshistoriska föreningen och Göteborgs Modelljärnvägssällskap.
Också STV var inblandade med juniortåg på alla tre ställena.
 

En dag med tre museer nära intill varandra, med mycket Göteborg och historia.

radiomuseet    radiomuseet   juniortåg
Radiomuseet var en spännande
upplevelse,
fullt av teknik, nostalgi och historia!
  Här sitter Jeanette och Lennart
utanför museet och
delar ut poängpromenadsformulär
till barn och vuxna.
  Sammanbitet och koncentrerat -
nu gäller det att få de små
tågen att gå åt rätt håll!

 

gmjs   gmjs   gmjs
Hos GMJS har den stora modellbanan vuxit till, men det är långt kvar till fullbordan.
Tåg kördes dock under sträng uppsikt. Juniortåg och lotteri på övervåningen.

 

varv   varv   juniortåg
Hos Varvshistoriska föreningen är det mer historia igen. I lokalerna finner vi mängder av bilder och
föremål från varvsepoken i staden. Också här en liten juniortågsförare.

 

götheborg
Till sist en bild av den pampiga väggmålningen av
segelskeppet Götheborg, som konstigt nog finns i entrén
till Radiomuseet och inte hos Varvshistoriska föreningen....

 

Det här var en trevlig upplevelse, med många nya intryck - vi gör gärna om det!

 

 


 

 

Trafikdag hos BMÅS
den 5 augusti

bmås
I Borås är det, liksom i större delen av resten av Sverige, väldigt
torrt i markerna. Löven faller av träden och man tror nästan att det är höst.
Men denna söndag var vädret var precis lagom för en liten tur med
miniatyrtåget.

 

bmås   bmås
På grund av brandrisken kunde man, kanske för första gången i historien, inte köra med ånglok, och därför
kom diesellok och ellok väl till pass. Här fixas och donas och kopplas ihop. K-G övervakar.

 

juniortåg   juniortåg

Vi hade som vanligt inrymts i tältet med våra modelltågs-
banor. Folk passade på att låta barnen prova på
medan de väntade på att få åka med de större tågen.

  Fotbollsintresse och modelltåg går lätt att 
kombinera!

 

 


 

 

Nässjö Järnvägsmuseum den 26 maj
Museidagen med Barnens Tågdag

nässjö
Vi for till Nässjö för att vara med på deras
museidag med tågdag för barnen.

 

museet   museisoffa   morse
Vi blev mycket väl emottagna av Micke och Stefan, och visade till den tågvagn, som vi skulle ha vårt
Juniortåg i. Genast började männen ställa iordning modelltågbanorna och dra ledningar och
förbereda det hela.
Under tiden gick en del av oss en upptäcktsfärd på det fina museet. Välordnat och 
välskyltat, och med många spännande föremål att känna sig nostalgisk över.
kolspadar   skyltar   museistol

 

Sedan gick vi en guidad tur utefter bangården bort till lokstallarna. Nässjö bangård är STOR. Väldigt mycket spår
åt många håll - sex linjer går ut från stationen - och väldigt mycket ledningar! 
vy bangård   bangård   lok

 

ångvagn   lokschema
Ångvagnen - så fin!   Micke demonsterade en fiffig konstruktion, med lokritningar i kassetter.

 


Och så öppnades portarna!!

Thore Lindström från
Ohsabanan kom med 
en motordriven dressin,
som bl.a. används att
åka efter deras ånglok 
och släcka eventuella
bränder.

I biovagnen visades film
oavbrutet.

  ohsabanan   biovagnen

Peter Jonsson satte upp en trädgårdsbana med tåg i skala I -
somliga blev nog ganska sugna på att fixa till en sådan i den egna trädgården...

peters bana   litet lok  

 

juniortåg   juniortåg   juniortåg
Ganska trångt blev det stundom i vår vagn -

 

smedjan   smedjan   smedjan
Bengt Svensson visade en transportabel ässja, något som t.ex hovslagare har kunnat ha med sig. Och så knackade
han ut en rälsspik och rätade ut en fjäder (ligger vid sidan av städet i mittbilden), som skulle bli en ullsax så småningom.

 

ånglok     lotteri    dressin
Man kunde också kika in i ångloket och kanske bli litet svart, vinna något i vårt lotteri, eller ta en liten tur med dressinen...

 

folket

Vi hade trevligt hela dagen, vädret var lagom varmt
och så avslutades det hela med en grillfest utanför 
klubbhuset Ångsågen.

Vi tackar för den här gången och kommer
gärna tillbaka!

  

 


 

I vagnen på Lärje

bokhyllan   modul med tv

 

Referensbiblioteket:
En ny bokhylla har kommit på plats, och
alla våra böcker får plats i samma hylla!
För det senaste tillskottet tackar vi GMJS!

  Modulen med TV-banan:
Reglagen är föredömligt uppmärkta och
layouten är prydligt uppsatt på väggen, så
att växlarna lätt ska kunna användas.
TV-bilden visar en bit av banan.

 

takfönster  
STV-vagnens takfönster håller på att renoveras,
och flera av dem visade sig vara öppningsbara!
På BJs lyckades man hitta fönsteröppnare för
takfönster och dessa lustiga mackapärer har nu monterats.
Klimatet i vagnen under varma sommardagar kommer nu
säkert att förbättras!
 

 

tvbanan   modulbanan

TV-banan är nu nyrenoverad och tåget går nu runt i alla nivåer medan bilden visas på skärmen
på väggen till  höger.
Här ses några intresserade TV-tittare - och Lennart ser nöjd ut.
Och det nya modulsystemet är nu ihopkopplat med TV-banan!

 

modellbanan    

Den ny juniortågsbanan har döpts till Nygammalt.
Vi behåller den gamla tekniken för att styra växlarna,
vändskivan och kranen, men använder ny teknik för att styra tågen. 
Vi vill visa att det går att använda de gamla sakerna på vinden
och skapa en modern bana ändå!

 


 

Hyllbanan i So7

Följ med på en åktur runt banan! 
Conny monterade en liten kamera på ett tåg - se här
och på filmen får man åka med det lilla loket runt spåret - se här

hyllbana   hyllbana
     Bebyggelse utefter banan

 

hyllbana   hyllbana

Och litet natur

   
  hyllbana    
    Vändslingan i servicerummet 
     

 

 

Bilder på affischerna vi fått

Se bilder från renoveringen av Utställningsvagnen So7