Juniortåg - för många den första kontakten med hobbyn

Juniortåg är en väsentlig del av verksamheten inom Spår & Tåg i Väst.
I samband med i första hand medlemsföreningarnas olika arrangemang,
ställer Spår & Tåg i Väst upp med en aktivitet i första hand riktad till barn och ungdomar.
Med hjälp av modelljärnvägar av olika slag ges barnen en inblick i den
spårburna hobbyn.
Juniortåg har varit mycket uppskattat vid i stort sett alla tillfällen det har genomförts.

I samband med Juniortåg genomförs också ett lotteri i syfte att finansiera verksamheten i Spår & Tåg i Väst.
Många lyckliga barn har fått sin första modelljärnväg just genom dessa lotterier.Barn och ungdomar i alla åldrar får ofta sin första kontakt med hobbyn genom Juniortåg.