Planerad kalender

2018

2018-03-03   Årsmöte  
2018-04-21  Möller/Hobbycenter  
2018-04-28/29  Modelltågsmässa i Gbg  
2018-04-29  Tågsläppet med Ångtågskörning  
2018-05-25/26  Nässjö järnvägsmuseum  
2018-08-05  BMÅS   
2018-08-25  AGJ Museibanans dag  
2018-08-26  GMJS-Radiomuseet-Varvshistoriska   
2018-09-1/2  Landeryd  
2018-11-04  Öppen Vagnhall  
2018-11-10  Modelltågsmässa Håverud  
2018-12-04  Personalsammankomst   
     
Utöver dessa tillfällen hoppas vi på Barnens Tågdag under försommaren
och Museibanans dag till hösten hos AGJ.
Skara-Lundsbrunn och Nässjö järnvägsmuseum finns också med i tankarna.