Planerad kalender STV 2022

2022-09-22

 

Nedanstående olika programpunkter har varit återkommande under åren.
Vi kommer att ha beredskap för dessa också i år, och hoppas naturligtvis
att de kommer till stånd!

 

2022-02-05    Modelltågsmässa Trollhättan - INSTÄLLD detta datum, men hoppas på senare i vår 
2022-03-05   Årsmöte STV
2022-04-02   Modelltågsmässsa Håverud
2022-05-07   Arbetslivsmuseernas Dag i Skara
2022-05-21   Modelltågsmässa Mölndal - INSTÄLLD
2022-08-28   Familjedag Älvstranden
2022-09-03,4   Tågdagar Landeryd
2022-11-06   Öppen vagnhall
2022-11-12   Modelltågsmässa Trollhättan
2022 dec   ??Tomtetåg BJs
2022-12-10   Personalsammankomst