Planerad kalender STV 2023

2023-05-03

 

Planering för årets evenemang

 

2023-02-11    Modelltågsmässa Trollhättan  INSTÄLLD 
2023-03-04   Årsmöte
2023-05-13   Skara - Arbetslivsmuseernas dag
2023-07-30   BMÅS
2023-09-10   Familjedag Älvstranden
2023-09-23,24   Tågdagarna i Landeryd
2023-09-30   Modelltågsmässa Håverud
2023-11-?   Öppen vagnhall - Ringlinien