Planerad kalender (20210401)

2021

Vi väntar på bättre tider och planerar därefter!

Årsmötet skjuter vi på tills vi kan träffas igen på vettigt sätt.
Ett 20-årsjubileum kommer vi att ha någon gång under året.