Till Spår & Tåg i Väst har donerats ett antal järnvägsböcker. För att medlemmarna på bästa sätt ska kunna ta del av dessa har vi skapat ett litet bibliotek i vår vagn So7.

Böckerna är inte till utlån, men alla medlemmar är välkomna att besöka oss på Lärje och njuta av tågnostalgin!

Den intresserade får gärna kontakta Peder angående besökstider.

Nedan ser du vilka böcker som finns i biblioteket:


Referensbiblioteket i So7

Donationer från :
Ragnar Yngvesson (Y)
(Roland) Valter Alkvik (A)
Claes Bratt (B)
Leif Johansson (J)
Rune Johansson (R)
Rut Bånnsgård (RB)


ALLMÄNT OM TÅG OCH JÄRNVÄGAR

Boken om tåg / C. Hamilton Ellis ; illustrationer: Åke Gustafsson ; översättning av: Sten Runhagen. – Stockholm : W&W, 1975. – 240 s. : ill.  (Y)

Bättre med tåg / Hans Sternlycke. - Mölndal : Blå Bergen, 2012. - 90 s. (J)

Det bevingade hjulets folk : minnesskrift vid Svenska Järnvägsmannaförbundets 50-årsjubileum / Henry Kjellvard. – Stockholm, 1949. (A)
Vol. 1 : - 1899-1924. – 521 s. : ill.
Vol. 2 : - 1925-1949. – 509 s. : ill.

Diverse järnvägshistoria : pärm med artiklar om järnvägshistoria / sammanställd av Claes Bratt (B)

Fakta om SJ. – Stockholm : SJ, 1966. – 32 s. : tab. – (Litet häfte) (A)

Järnvägen / utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1956. – 58 s. : ill. – Med anledning av Statens järnvägars 100-årsjubileum har Kungl. Järnvägsstyrelsen utgivit denna lilla bildsamling som vill ge några glimtar från järnvägen av idag. (Y)

Järnvägen genom 100 år : en skildring av ånghästens segertåg genom världen och några drag ur järnvägens historia  : Allers Familj-Journals handbok 1927. – Stockholm : Rediviva, 1974. – 47 s. : ill. – Faksimilutgåva (Y)

Järnvägshistoria : pärm med diverse historia, matriklar, järnvägslinjer mm. / sammanställd av Valter Alkvik  (A)

Järnvägshistorier / samlade av Sten Björkén ; teckningar av Ernst Åkerblad. – Stockholm : W&W, 1956. – 128 s. : ill. (Y)

Lokförare i Stockholm : från 1800-talet till 2000-talet / av Torbjörn Bengtsson. – Stockholm : Trafiknostalgiska förl., 2008. – 120 s. : ill.

Minnesskrift : Livförsäkringsbolaget Svenska Järnvägsmännen - ömsesidigt - och Svenska Järnvägsmännens ömsesidiga Brandsförsäkringsförening, 1883-1933 / utgiven av Svenska Järnvägsmännen. - 229 s. : tab (J)

Minnesskrift : Statens Järnvägars befälsförbund 1905-1955 / utgiven av Förbundsstyrelsen. - 368 . : ill. (J)

Minnesskrift : Trafikförvaltningarna Göteborg - Stockholm - Gävle, och Göteborg - Dalarna - Gävle, samt Befolkningen och Näringslivet i Mellansverige, 1865-1940 / utgiven av Trafikförvaltningen.. under redaktion av Olof Jonasson. - 397 . : ill. (J)

Museibanor och veterantåg : den historisk järnvägen livs levande / utgiven av Museibanornas Riksorganisation och Järnvägshistoriska Riksförbundet ; red. : Thomas Lange. – Stockholm : Trafiknostalgiska förl., 2005. – 251 s. : ill. – Järnvägen 150 år (Y)

Njutningen av att åka tåg / Rune Monö. – 2. uppl. – Stockholm : Carlsson, 1996. – 200 s. : ill. (Y)

Porträttgalleri över Svenska Järnvägarnas stationsföreståndare : med biografiska uppgifter. - Göteborg : Biografiska Bokförlaget, 1933. - 559 s. : ill. (J)

Rallaren / teckningar och text Bert Olls. – Settern, 1987. – 95 s. : ill. (Y)

Statens Järnvägar : 1906-1931 : minnesskrift i anledning av de svenska statsbanornas 75-åriga tillvaro med Kungl. Maj:ts nådiga bemyndigande / utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. – Stockholm, 1931. (J)
D. 1. – 808 s. : ill.
D. 2. – 795 s. : ill.

Svensk Järnvägsmatrikel 1942 / utgiven av Ragnar Trolle, Gustav Söderling och Hilding Runefelt. -Göteborg, 1942.
D. 1. - Personalen vid Statens Järnvägar. - 317 s. : ill.
D. 2. - Personalen vid Sveriges Enskilda Järnvägar. - 178 s.: ill. (J)

Svenska Järnvägsföreningen : 1876-1926 : minnesskrift. – Stockholm : Sv.Järnvägsföreningen, 1926. (J)
D. 1 : Föreningens historia. – 306 s. : ill., kartblad
D. 3 : Järnvägshistoriker : Karlskrona-Växjö – Stockholm-Nynäs. – 620 s. : ill.
D. 4 : Järnvägshistoriker : Stockholm-Roslagen – Östra Värend. – 658 s. : ill.

Sveriges Järnvägar hundra år : minnesskrift / utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen med anledning av Statens Järnvägars 100-årsjubileum 1956-12-01. – Stockholm, 1956. – 663 s. : ill., kartblad (J)

Tåg - det bästa som finns / Victor Hand och Harold Edmonson ; översättning: Margareta Eklöf. – Stockholm : Bonnier, 1977. – 96 s. : ill. (Y) 

Tåg 62 : SJ-utställning i Göteborg 11 maj-15 juli : en exposé över järnvägen igår, idag och imorgon / redigering: Claes Horn. – Göteborg, 1962. – 81 s. : ill. (Y)

Våra järnvägar : en historik / utgiven av Järnvägsmuseum ; redigering av C-A Alrenius. – Stockholm, 1969. – 78 s. : ill. (Y)


SÄRSKILDA JÄRNVÄGSLINJER, TIDTABELLER

Banvakt 17 / Nils Erik Wååg. – Stockholm : Svenska järnvägsklubben, 1993. – 78 s : ill. – (Svenska järnvägsklubbens skriftserie ; 59) (Y)

Bergslagernas Järnvägar 1879-1979. – Göteborg : BJS, 1979. – 79 s. : ill. (Y)

De första stambanorna : Nils Ericsons storverk / Lars Berglund, Sven Bårström. - Gävle : Sveriges Järnvägsmuseum, 2014. - 287 s. : ill. 2 ex (J)+(RB)

Efter hundra år : SJ 1856-1956 / redigerad av Staffan Tjerneld ; fotograferad av Lennart Nilsson. – Stockholm : Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1956. – 93 s. : ill. (Y) 

Fakta om SJ. - Stockholm : SJ, 1966. - 32 s. : tab - (Litet häfte)  (A)

Från Prins August till Skåningen /av Allan Sigward Lundin. - Hässleholm : Norra Skånes förl., 1956. - 320 s. : ill. (R)

Jernvägslinien Warberg – Borås – Herrljunga – Wenersborg – Uddevalla : resehandbok & affärskalender. – Göteborg: Bergslagernas Järnvägssällskap, 1980. – 88 s. : ill. – Faksimilutgåva. Originalet tryckt i Göteborg : Hugo Brusewitz förlagsexpedition, 1897 (Y)

Järnets järnväg : minneskrift vid Nora järnvägs hundraårsjubileum, 1856-1956 / Claes Krantz. – Göteborg, 1956. – 239 s. : ill. (Y)

Järnvägen Borås – Ulricehamn – Jönköping / Bertil Thulin . – Kungälv : Svenska Järnvägsklubben, 1990. – 252 s. : ill. - (Svenska järnvägsklubbens skriftserie ; 50) (Y)

Lidköping – Håkantorp järnväg, HLJ : 1877, 1977, 2077 / redaktion: Leif Eriksson... – Lidköpings kommun, 1977. - 47 s. : ill. (Y)

Längs spåret : Stockholm – Göteborg / medarbetare Mona Neppenström, Ulf Johansson. – 2. uppl. – Uppsala : SJ stab information, 1990. – 122 s. : ill. (Y)

Norsk Jernbanemuseum / redaktør: Mette Larsen. - Hamar : Jernbaneverket Museet, 1999. - 79 s. : ill. (J)

Nya förutsättningar för nya regionaltåg : sammanfattande resultat från etapp 1 / redaktör: Per Leander. - Kristianstad : Lange/Leander, 1990. - Ca 60 s. med var. pag. - (TFB-rapport ; 1990:3)  (J)

När ångloken rullade och skenorna sjöng - : om Långshyttans järnväg, före och efter nedläggningen : om människorna, som levde och arbetade vid banan / Nalle Elfqvist . – Stockholm : Liber, 1982. – 120 s. : ill. (A)

Offizieller Jubiläumsband der Deutschen Bundesbahn : 150 Jahre Deutsche Eisenbahnen. -  2. Aufl. - München : ELV, 1985. - 308 s. : ill (J)

Röforsbanan – en viktig länk under ett sekel : en historik om Laxå-Röfors järnväg 1884-1993 / Torbjörn Ljungqvist. – Röfors, 1996. – 110 s. : ill. (Y)

Slutet på en smalspårig epok : järnvägen Vadstena-Ödeshög under SJ-åren 1950-58 / Jan-Olov Svensson. – Vadstena : Västra Östergötlands Järnvägsförening, 1988. – 60 s. : ill. – (VÖJF-skrift ; 4) (Y)

Smalspåriga järnvägsmiljöer : fotografier från en sekellång epok / kommenterade av Kent Johansson ; teckningar och kåserier kring Västgötabanan av Nils Boström. – Alingsås : Anten-Gräfsnäs Järnväg, 1979. – 49 s. : ill. – (Jernvägsnytts skriftserie ; 5) (Y)

Stasjoner i sentrum : hovedstaden i jernbanehistorien / Bjørn Holøs. - Oslo : Gyldendal, 1990. - 191 s. : ill.

Sv. Järnvägsmannaförbundet, avdeln. 77 Hallsberg 50 år 1904-1954. – Vingåker, 1954. – 73 . : ill (A)

Tidtabell (Nr 88) för bantågen å II distriktet, 5:e Trafiksektionen : från och med den 1 oktober 1904. – Stockholm : Statens järnvägar, 1904. – 38 s. – [Tjänstgöringstidtabell] (A)

Tidtabell (Nr 92) för bantågen å II distriktet, 5:e Trafiksektionen : från och med den 1 maj 1906. – Stockholm : Statens järnvägar, 1906. – 47 s. [Tjänstgöringstidtabell] (A)

Tidtabell (Nr 95) : gällande fr.o.m. den 1 okt. 1907 / SJ, 6. Trafiksektionen. – Stockholm : Statens järnvägar, 1907. – 40 s. - [Tjänstgöringstidtabell] (A)

Tidtabell för bantågen å Mora-Venerns och Mora-Elfdalens Jernvägar (Nr 68) : från och med den 1 oktober 1908. – Kristinehamn, 1908. – 21 s. - [Tjänstgöringstidtabell] (A)

Tidtabellen : tjänsteexemplar / redaktion: Kerstin Jonsson. - Uppsala : Sv. Kommunikationer, 1985. -  744 . : tab.
Tidtabellen ; 1985:2

Transsibiriska järnvägen : sju dygns tågresa mellan Moskva och Stilla Havet / Staffan Ander. – NWTs förlag, 1976. – 56 s. : ill. (Y)

Tågtidtabellen : officiell  underrättelse om bantågens turer å Sveriges järnvägar, med karta / utgiven av Svenska Järnvägsföreningen. - Stockholm : Järnvägsföreningen, 1914. - 263 s. : tab. - Sommaren 1914  (J)

Westergötland – Nerikes årsberättelse / Krister Brandt. – Stockholm : Allt om Hobby, 1991. – 160 s. : ill. – (Modelltåg -91) (Y)

 

LOK OCH VAGNAR

Det 2000:de lokomotivet : en jubileumsskrift / utgiven med anledning av leveransen av det 2000:de lokomotivet (Nohab). - Stockholm, 1936. - Ca 50 s. : ill
Med parallelltext på engelska

Historien om ett B-lok / av Rolph Wegemann. – Finspång : Museijärnvägen, 1990. – 16 s. : ill. (Y)

Högfartståg : vision och verklighet / Murray Hughes ; översättning: Gunnar Sandin. – Malmö : Stenvalls, 1990. – 207 s. : ill. – Orig:s titel: Rail 300 : The world high speed train race (Y)

Industrilok i Västergötland / Mats Freding. – Jönköping, 1984. – 144 s : ill. – (SJK Småbaneavdelning) (Y)

Lokomotiv och tendrar vid Sveriges Statsbanor : den 1 januari 1891 / K. Killander. -  Stockholm, 1891. – 56 s. : ill. – Faksimil / utgiven av Svenska Järnvägsklubben Stockholm, 1974. (Y)

Lokomotiv och tendrar vid Sveriges Statsbanor : den 1 juli 1904 / illustrationer från Warner Silfversparres Nya Grafiska Aktiebolag ; texten från Centraltryckeriet. –Stockholm, 1904. – 53 s.: ill. – Faksimil utgiven i Göteborg, 1968 (Y)

SJ ånglok litt Sb : en beskrivning av ånglok litt Sb/S2 / av Ulf Diehl. – Stockholm : Svenska järnvägsklubben, 1975. – 64 s. : ill. – (Svenska järnvägsklubbens skriftserie ; 16) (Y)

SKF axleboxes for railway locomotives and rolling stock. – Göteborg : SKF, 1959. – 171 s. : ill. (Y)

Steam trains. – London : Grange, 1995. – 46 s. : ill. – (Concise collection) (Y)

Svenska elmotorvagnar : elektriska motorvagnar konstruerade och byggda i Sverige / Tore Nordin. – Stockholm : Svenska Järnvägsklubben, 2003. – 231 s. : ill. – (Svenska järnvägsklubbens skriftserie ; 76) (Y)

Svenska industrimotorlok I : omfattar Skåne, Halland, Småland, Blekinge, Öland och Gotland / av Ulf Fjeld. – Stockholm : Svenska järnvägsklubben, 1974. – 159 s. : ill. – (Svenska järnvägsklubbens skriftserie ; 15) (Y)

Svenska lok och motorvagnar 1979-01-01
/ av Ulf Diehl och Lennart Nilsson. – 2. uppl. med tillägg 1979-1980. – Stockholm : Svenska järnvägsklubben, 1981. – 320 s. : ill. – (Svenska järnvägsklubbens skriftserie ; 26) (Y)

Svenska lok och motorvagnar 1982-01-01 / av Ulf Diehl och Lennart Nilsson. – Stockholm : Svenska järnvägsklubben, 1983. – 320 s. : ill. – (Svenska järnvägsklubbens skriftserie ; 34) (Y)

Svenska lok och motorvagnar 1985-01-01 / av Ulf Diehl och Lennart Nilsson. – Stockholm : Svenska järnvägsklubben, 1985. – 336 s. : ill. – (Svenska järnvägsklubbens skriftserie ; 41) (Y)

The railroad paintings of Malcolm Root / Mac Hawkins. – Rochester : Grange Books, 2001. – 96 s. : ill. (Y)

Västgötaånglok : spårvidd 891 : Steam locomotives of the Vestergötland 3' railways Sweden / Yngve Holmgren. – Färlöv, 1968. – 52 s. : ill. (Y)

Ånglok : från de första spårbundna vagnarna till våra dagars flerdelade lokomotiv / C. Hamilton Ellis. – Stockholm : W&W, 1983. – 256 s. : ill. (Y)

 

LÄROBÖCKER, HANDLEDNINGAR OCH REGLEMENTEN

Allmän tjänsteordning (Tjo) och Disciplinstadga (Dpst) vid Statens järnvägar : gäller fr.o.m. den 1 april 1944. – Stockholm : SJ, 1944. – Ca 40 s. – (Statens järnvägars författningssamling : Särtryck nr 140) (A) 

Allmänna bestämmelser angående Aspiranter, ävensom Kontorsvakter samt notis- och telegrambud vid Statens järnvägar : gällande fr.o.m. den 1 september 1916. – Stockholm : SJ, 1916. – 20 s. – (Särtryck nr 173) (A)

Anteckningar i ämnet "Elektroteknik" vid lokpersonalkurser / av Karl Larson. – Stockholm, 1945. – Ca 250 s. : ill. – Kompendium (A)

Banlära : järnvägars byggnad och underhåll / under redaktion av Hemming Olsson. – Stockholm : Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1915. – 512 s. : ill. – Bd 1 (Y)

Drifttekniska bestämmelser beträffande den rullande materielen : – Stockholm : Statens Järnvägar, 1942-1952. – (Statens Järnvägars författningssamling ; särtryck 254) – Innehåller ca 10 st häften med olika föreskrifter (A)

Elektrolok F : Nr 621-632, 694-702. – 2. översedda uppl. – Stockholm, 1952. – 54 s. : ill. – Endast för tjänstebruk (Y)

Elektrolok F : nr 621-632, 694-702. – Stockholm : SJ, 1950. – 53 s. : ill. (A)

Elektrolok M. – Stockholm : SJ, 1947. – 53 s. : ill. (A)

Frågor och svar : utdrag ur Statens Järnvägars bok om D-loket och kompendium om H, Ös, Ub, F-loken och Of 2-loken : en lokomotivförares anteckningar. – 3., utökade uppl. – Östersund, 1943. – 123 s. : planschblad (A) 

Handledning i vagnlära / utarbetad av Carl Larsson. – Stockholm : Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1944. – 243 s. : ill. – (Handledningen är närmast avsedd för vagnreparatörer) (Y)

Järnvägstrafikstadga : av Kungl. Maj:t fastställd den 12 juni 1925 med däri sedermera av Kungl. Maj:t fastställda ändringar, jämte Tilläggsbestämmelser m.m. : gällande fr.o.m. den 1 maj 1942. - Stockholm : Statens Reproduktionsanstalt, 1942. - 143 s. - (Statens Järnvägars författningssamling : Särtryck : 1. - 3:e uppl. - 1942)
Härigenom upphäves särtryck nr 1 av den 1 januari 1926.  (J)

Lok litt D : detaljbeskrivning, föreskrifter för skötsel, anvisningar för felsökningar / utarbetad av S. Dahlstedt och O Kristoffersson. – Stockholm : Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1941. – 51 s., 20 planschblad (Y)

Lokomotivet och dess viktigaste delar : jämte en kortfattad redogörelse för slidregleringen samt kompoundsystemets användande vid lokomotiv / utarbetad av Elis B. Höjer. – Stockholm, 1901. – 32 s. : planschblad (A)

Maskin-afdelningen : [arfvodesstat] 1882. – Stockholm : 1881. – 60 s. (A)

Maskinafdelningen : arfvodesstad 1886. – Stockholm : 1886. – 64 s. (A)

Maskinafdelningen : arfvodesstat 1887. – Stockholm : 1887. – 64 s. (A)

Maskinafdelningen : arfvodesstat 1888. – Stockholm : 1888. – 64 s. (A)

Motorvagn Xoa 7. – Stockholm : SJ, 1952. – 57 s. : ill. (A)

Omlindning och beräkning av småmotorer / Tore Porsander . – 6. uppl. – Stockholm : Teknik för alla, 1949. – 63 s. : ill. – (Teknik för allas handböcker ; 4) (Y)

Reglementer och instruktioner. – Sveriges Statsbanor, 1894. – (Innehåll bl.a.: Tjenstgöringsreglemente vid Statens jernvägar, 1885. – 91 s. ; Instruktion för banmästare, 1877. - 20 s. ; Instruktion för signalkarlar och spårvexlare, 1895. – 7 s. ; Instruktion för stationsföreståndare, 1887. – 40s. ; Instruktion för lokomotivförare och eldare, 1896. – 25 s.) (A)

Snabbmotortåg Xoa 5. – Stockholm : SJ, 1949. – 90 s. : ill. (A)

Säkerhetsordning (Säo) vid Statens järnvägar / fastställd av Kungl. Järnvägsstyrelsen den 11 mars 1924. – Stockholm : Statens Järnvägar, 1924. – 196 s. : ill. – (Statens järnvägars författningssamling ; särtryck nr 2) (A)

Säkerhetsordning (Säo) vid Statens järnvägar / fastställd av Kungl. Järnvägsstyrelsen den 12 januari 1934. – Stockholm : Statens Järnvägar, 1934. – 216 s. : ill. (Statens järnvägars författningssamling ; särtryck nr 2) (A)

Vagnlära : på uppdrag af Kungl. Järnvägsstyrelsen / utarbetad av Erik Nothin. – Stockholm : Järnvägsstyrelsen, 1913. – 360 s. : ill. (A)

Ångloklära / utgiven på grundval av maskiningenjören Elis B. Höjers lärobok 1910-1921 ; utarbetad av Gabriel Granér. – 4. uppl. – Stockholm : Kungl. Järnvägsstyrelsen, 1949. – 511 s. : ill., 13 planschblad (Y)

 

MODELLTÅG

The complete book of model railroading / by David Sutton. – Seacaucus, N.J. : Castle Books, 1978. – 341 s : ill. (Y)

Les Chemins de fer modèles : aux ècartements O et HO / Henri Giroud-Eymery, Jean Falaize. - Paris: Douments et Collection d'Art, 1948. - 360 s. : ill.