Kungsbacka
6 juni 2012

Foto Ylva Nilsdotter


Onsdagen den 6 juni 2012 återinvigde Kungsbacka sitt gamla torg och i samband
med detta genomförde Stv ett juniortåg och visade utställningen med Säröbanans bilder.

BJs körde tåg Gbg-Kungsbacka tor, och turer på bangården med "fågelholken".

   Bilder från Juniortåget
            
  
   
  
 Bilderna från Säröbanan väckte visst intresse