Lördagen 17 november 2012 var det Modelltågsmässa på Innovatum i Trollhättan.

Kö till modelltågen  

 

Intresset var väldigt stort. Folk började köa långt innan dörrarna öppnades,
och köandet tycktes aldrig ta slut!

Samordnare/kontaktperson Tomas Eriksson och all annan personal
fanns tillgängliga för oss alla som hjälpsamma och positiva krafter.

 

Modelljärnväg Rälsbiten   Modelljärnväg med Ralph

Rälsbiten modelljärnvägsklubb var med sin stora modulanläggning det centrala i hallen. 
Här syns några av medlemmar övervaka att tågen går som de ska och att allt fungerar. 
Den fantastiska anläggningen tycks växa år från år och nu täcker den en stor del av golvytan. 
Ibland måste man dock sitta på någons axlar för att nå upp och se.

  

Modelltågstrappa   Modell av järnvägsvagn
 

I övrigt fanns utställare och försäljare, alla 
med modelltåg som intresseområde, på plats. "Tågtrappan" såg spännande ut, 
och GMJS modell av en tågvagn kunde 
man köpa som byggsats.

 

Och så var det förstås vårt Juniortåg!  
Juniortåg - biljettexpedition   Juniortåg stationer
Den här gången prövade vi på ett nygammalt koncept. Våra olika stationer fick namn efter kända platser runt oss. 
Barnen fick varsin biljett med de olika stationernas namn, och så började resan med Juniortåg mellan stationerna. 
När de klarat av uppgiften vid en station gjorde stinsen en markering på biljetten, och så fortsatte resan till nästa station. 
Vi tyckte själva att det blev lyckat. Barnen blev intresserade av att testa de olika sakerna, och spridningen mellan 
stationerna blev mycket bättre.

 

Modelltågskörning  
Här ses en pappa med biljetter i hög beredskap.   Och aldrig har vi väl sett så många färglagda tåg!
     
 
 Titti sålde lotter i stora mängder - till höger den lyckliga vinnaren av högvinsten!