Svenska Järnvägsklubben på besök  

 Foto: Peder Lidbark

Svenska Järnvägsklubben - Göteborgsavdelningen
på besök hos STV den 3 maj 2013

Ovan ser vi Tomas Borgström, Lennart Julihn, Rolf Öberg, Mats Carlsson, Roy Olausson, Gunnar Andersson, Leif Lindqvist, Stig Nilsson, Roger Andersson, Jan-Åke Gustavsson, Mats Fröier, Erik Trulsson, Bo Widlund, Georg Söderberg, Bernt Erik Ekeström, Bertil Bengtsson, Morrgan Claesson

Man började med en rundvandring kring BJs lokstallar

  
Här inspekterar några herrar loket H3s   

Rolf Öberg konstaterar att lokets hjul når 
honom över huvudet

Georg och Morrgan      
Georg och Morrgan        Tomt och innehållslöst! Leif Lindqvist letar 
efter ångtuberna

 


Elloket Ma
        
Ellok Ma äntras   Rolf och Jan-Åke Gustavsson på förarplatsen i Ma-loket
Tomas Borgström      

 

Ganska trångt i maskinrummet     Mats Carlsson i maskinrummet på 
Da-loket

 

Peder presenterade STV:s historia och de programpunkter vi haft, och berättade också
om våra närmaste framtidsplaner.

Därefter fikarast.

Erik Trulsson  
Klubbmästare Erik Trulsson fixar kaffe och macka

 
Och så beundrades hyllbanan.

Betraktare av hyllbanan  
 Kameran är monterad i en av hyllbanans vagnar, och så kan man följa färden runt banan på en tv.   

 

STV tackar för besöket!