Här nedan bilder från Fristad när Borås - Herrljunga järnväg firade 150 år den 31 augusti, 
med ånglokskörning, musik i parken, utställningar och tjo och tjim.

ånglok fristad    ånglok fristad
Folket väntar och ångloket puffar och pyser  

och ryker

 morrgan   lokförare 
Morrgan övervakar, medan lokförarna Lennart Ericsson och Sofia Olsson väntar på startsignal

  

utklädd utklädd

Somliga var klädda i tidstypiska dräkter
veteranbil  veeranbil  
 Veteranbilar förevisades famför stationen - och längst till vänster skymtas vår juniortågsskylt

 

juniortåg fristad   Juniortåget körde vi förstås som vanligt.
     

  

Tack Fristad för en trevlig dag!