Tågdagarna 7-8 sept 2013
Landeryd

ånglok  
Foto: Ylva Nilsdotter  

 

Tågdagarna i Landeryd gick av stapeln traditionsenligt den första helgen i september. Tur med vädret hade vi - årets troligen sista sommardagar passade på att infalla just de här dagarna.

Mycket folk kom som vanligt för att åka med tågen, men också för att deltaga i alla de andra evenemangen som pågick i närheten av stationen.

landeryd ånga ånglok ånglok
Rök och ånga mötte oss på stationen på morgonen, men det lättade snart och iväg for det första tåget

 

ånglok ånglok ånglok
Det lilla loket pysslas om vid det nya 
kolspåret
Vagnarna kopplas av för att loket ska
växlas om
Och så far det iväg med sina
passagerare

 

lokstall nostalgi tåg landeryds järnväg

Vi kikade in i lokstallarna, och utöver loken som fanns där, hade man också en utställning med verklig nostalgikänsla.
Ville man veta mer, hade man god nytta av informationstavlan om Landeryds järnväg genom tiderna

 

gmjs  gmjs  
GMJS var också där och visade upp en del av sin järnväg. Här är det Hans Johansson, Ralph Milthon och Anders Olsson 
som visar och berättar

 

juniortåg juniortåg juniortåg
Juniortåget som vanligt. Lennart visar familjen hur det man manövrerar tågen på spåren. Till höger en mycket nöjd kille.

  

paula    fritzon
Men de som höll igång och ihop hela detta fina arrangemang var ju alla duktiga medlemmar i 
Landeryds Järnvägsmuseiförening! 
Här ovan Paula, som med sina kamrater stod för maten till oss alla, och projektledare Göran 
som diskuterar med Erik, en av de starka krafterna i organisationen. 

 

Vi tackar Landeryd för detta år - och kommer gärna tillbaka!