Järnvägsfrämjandet på besök.

    Järnvägsfrämjandet

Lördagen den 10 maj välkomnade vi Järnvägsfrämjandets Göteborgsavdelning till STV.
Vi började med lunch, och sedan visades medlemmarna runt i våra vagnar. Särskilt hyllbanan
väckte intresse! 
Peder berättade om det STV gjort under året, och så visade vi bilder till detta.
Därefter hade föreningen ett ordinarie sammanträde.

På bilden ovan syns bland andra ordförande Klas Ternegren, Bertil, Tore och Kent