Hundra år sedan järnvägen
kom till byn - Sunne firar!

Lördagen den 19 juli 2014 grydde med strålande
sommarväder. 
Vid perrongen har våra juniortågsvagnar placerats
och allt är färdigt för invasionen vi hoppas på!
  juniortåg
 

 

lotteri juniortåg juniortåg
Först möter man Titti
och lotteriet
Här en pappa som visar sina flickor hur
kranen ska manövreras
Och så färglades det en mängd tågbilder
på den station som kallades Kungsbacka

 

juniortåg juniortåg juniortåg
Det kan vara litet knepig ibland -
eller hur Lennart?
Dessa barn har kommit på hur den
här banan fungerar!
 

 

Många barn och föräldrar (och en del vanliga modelltågsentusiaster) passade på att kolla in våra modellanläggningar.
En försynt man med en skokartong med modelltåg undrade försiktigt om han fick prova sina tåg på ett av våra spår -
det fick han förstås!
Vi fick också besök av Stefan Nilsson från Modelljärnvägsmagasinet - här ett smakprov av tidningen.
Reportaget från Fryksdalsbanans dag finns på sid. 72!

Bergslagerna Järnvägssällskap körde ångloken med passagerare mellan stationer längs Fryksdalsbanan

bjs   ånglok
Ångloket vid stationen   Här syns det att det var två lok inblandade, ett i var ända av tågsättet.

 

 

morrgan talhållare talhålare sångkör
Det hölls tal - Morrgan, Per Inge Lidén, Lars Yngström samt Anders Svensson - och så sjöng Sunnes manskör och
hyllade Värmland och alldeles speciellt Sunne förstås.
Man talade om framtiden och vikten av att bibehålla järnvägen som transportmöjlighet i vårt långa land.

 

Reportage från Fryksdalsbanans
dag i juli och vårt Juniortåg där finns i Modelljärnvägsmagasinet nr 18 -
se här!

 Nästa år är det Torsbys tur att fira hundra år...