Öppen Vagnhall hos Ringlinien den 2 november

 

spårvagnsförare  
Som vanligt åkte vi gratis spårvagn från Drottningtorget 
till vagnhallen för att kolla in de fina gamla klenoderna.
 

 

 buss buss  partyvagn 
Utöver spårvagnar finns ett antal  bussar av varierande ålder - 
somliga i trafik och andra under renovering. Nostalgi !
 Interiör i party(spår)vagnen.

 

 cafevagn  ringlinien I Cafévagnen syntes Marianne
i färd med att ordna med kaffe
och Barbro, Bosse och Jan tar
en paus i serverandet. 
     

 

I Spårvägsmuseet finns en simulator
där man kan köra spårvagn nästan på
riktigt, med ljud och alla funktioner.
Spännande!

Till höger musei- föreståndare Lars

ringlinien museet
     

 

juniortåg juniortåg  
I museet körde vi också Juniortåg som vanligt -
intresserade barn och föräldrar samlades
 

 

ringlinien

Spårvagnsförare Lars och
ordförande Dan -
ganska nöjda med dagen...