Föreningsresa till Hallsberg den 25 oktober 2015

 

  stationsskylt
På söndagsmorgonen for cirka 65 stycken 
förväntansfulla resenärer iväg mot äventyr
i Hallsberg.

 

 

clae

   Ombord på tåget  samlades vi för att lyssna på föredrag.
Claes började med att berätta om Persiens  järnvägar och hur
svenska företag varit inblandade i upp- byggnaden av dem.

Lennart pratade om hur man kan sätta ljud till sin modellbana,
och demonstrerade också vilka olika sorters ljud som var
möjliga att fixa till.
Hönskackel och glad musik hördes bland annat!

    

lennart

 

 

hallsberg   bergöö   carllarsson

Väl i Hallsberg blev vi mottagna
på stationen av medlemmar i
Hallsbergs Modelljärnvägsförening,
och gemensamt gick vi till
Magasinet och Bergööska huset.

   
    En grupp blev guidad i Bergööska huset, där Karin Larsson vuxit upp
och där maken Carl har målat väggarna i paradrummet med scener
från Hallsbergs gatuliv från en gång i tiden.

 

 hmj     hmj
   hmj

Samtidigt fick en annan grupp en förevisning av modellen 
där etapp 1 just blivit färdig. Etapp 2 är nu under arbete.

I en väldigt stor anläggning med mååånga spår bygger föreningen en modell av bangården.
På Hallsbergs hemsida läser man: "Modellen som visar Hallsbergs bangård i nutid kommer
att bli detaljrik och riktigt stor med mängder av tåg och detaljer. När hela bangården är
färdigbyggd kommer modellen att vara över 50 meter lång."
På bilden till höger ser man ordförande Andreas som rättar till något som kommit i olag.

 

hmj   hmj   hmj
         
 hmj    hmj    hallsberg
Efter att omsorgsfullt ha granskat alla delar av modellens detaljer
tackar vi alla de trevliga hallsbergarna för deras gästvänlighet!
  Med en sista blick på stationen
i fullskala åker vi tillbaka till Gbg.