Familjedag på Älvstranden den 28 augusti 2022

radiomuseet

 

familjedag   gmjs   gmjs
Familjedagen - samarbetet mellan Radiomuset, Varvshistoriska museet, Vävstugan och GMJS på gamla Götaverks-
området ägde rum denna söndag. Och vi var också med här och där med modellbanorna. Vi snitslade och
skyltade för att folk skulle hitta till de olika ställena.
Hos GMJS satt Rune och där fick man testa själv att köra, och i det stora rummet intill kördes det med de fina
tågen man bara får titta på.

 

storband   radiomuseet

På grund av risk för regn flyttade Frölundas storband inomhus i Radiomuseet och tutade och stod i.
Rolf övervakade den lilla märklinbanan.
Hos Varvshistoriska fanns ytterligare en modellbana med lite mer digitalt att prova på.