Trafikdag hos BMÅS 
den 27 augusti 2023

lotta
Tillbaka i Borås hos BMÅS efter ett långt upphåll! Under tiden har
föreningen oförtrutet jobbat med banan och omgivningen. Nya
byggnader har kommit till, och en ny infart till anläggningen har
skapats. En ny vändskiva och en loklyft för lastning av loken har
också byggts.
bmås   bmås   bmås
Passagerarvagnarna hade fått
ordenliga bromsar...
  ...och en liten porlande damm
mötte vid infarten.
  Men mycket var precis som vi
mindes det!

bmås

  bmås    bmås

Som vanligt bildades långa köer med
barn och föräldrar som ville åka med

  Denna helg hade man besök av
entusiaster från Nederländerna och
Norge med egna lok, som hjälpte till
att köra runt vagnarna.
  En liten ångdriven historia töffade
runt och skapade stämning.
bmås   bmås   bmås

Vi höll som vanligt till i tältet (tack och lov - eftersom det kom ständiga regnskurar under dagen), där vi dukade upp
våra vanliga modellbanor. Litet försäljning av utrangerat gods hade vi också. Briobanan och legobanan gjorde succe.
På bilden ovan ses Peder i samspråk med ordförande Anders Augustinsson.

bmås
Ibland sken solen och då blev det så här fint!
Vi tycker att det trevligt att hälsa på i BMÅS och gör gärna om det!