Tågdagarna i Landeryd
3 och 4 september 2016

/Bilder och reportage från Landeryd är signerade Peder Lidbark

landeryd  

 

 

Folk samlas på stationen
i väntan på tågen.
   
 

landeryd

  juniortåg

Andra är på väg - förbi alla lastbilar till Juniortåget som var placerat
på andra
sidan godsmagasinet som vanligt.
Under de två dagarna hade vi besök av mer än 250 barn och
ungdomar.

 

landeryd   landeryd
Andra begivenheter som serverades var de gamla fina bilarna och räddningstjänsten
som förevisade sin utrustning

 

gudstjänst   landeryd     körsång
Söndagsmorgon - samling i lokstallet för gudstjänst. Förre ärkebiskopen och tågälskaren
Anders Wejryd
höll i förrättningen, som startade med att en smedshammare taktfullt slogs
emot ånglokets buffertar.

Klangen ekade som malmklockor och körens sång blev otroligt stämningsfull i den höga hallen.

 

 

Utanför
Mammas restaurang
slingrade sig en lång kö
av
människor, som ville
njuta av
buffén som
serverades.

(Bilden är tagen tidigt
söndagsmorgonen
innan
köbildningen)

  mammas   landeryd
     

 

  Landeryd kommer också inom kort
att få en kiosk/närbutik som ägs av
Rade Ristic. Han var på hugget trots
den tidiga morgonstunden

 

landeryd   stv
Ny lokal för vår förplägnad är IOGT:s byggnad, där den gamla biograflokalen kom till användning som matsal.