Trafikdag hos BMÅS
den 5 augusti

bmås
I Borås är det, liksom i större delen av resten av Sverige, väldigt
torrt i markerna. Löven faller av träden och man tror nästan att det är höst.
Men denna söndag var vädret var precis lagom för en liten tur med 
miniatyrtåget.

 

bmås   bmås
På grund av brandrisken kunde man, kanske för första gången i historien, inte köra med ånglok, och därför
kom diesellok och ellok väl till pass. Här fixas och donas och kopplas ihop. K-G övervakar.

 

juniortåg   juniortåg

Vi hade som vanligt inrymts i tältet med våra modelltågs-
banor. Folk passade på att låta barnen prova på
medan de väntade på att få åka med de större tågen.

  Fotbollsintresse och modelltåg går lätt att 
kombinera!