Museibanans dag 25-26 augusti
Anten-Gräfsnäs

ånglok

 
I helgen firades Museibanans dagar hos AGJ. 
Vädret bjöd oss på omväxlande regn och sol, medan 
passagerare samlades för att åka med de olika tågen. 
Man körde med ånglok, diesellok och rälsbussarna Yo1p 
och Gullhönan.
 

 

vagnar   ånglok
Resenärer samlas i vagnarna - längst bak är ett 
populärt ställe.
  och så kommer ångloket för att kopplas på efter att ha 
vänts på vändskivan

 

rälsbuss   museihallen
Rälsbussen väntar på sin tur i solskenet...   men sedan kom regnet och många samlades i musei-
hallen, där vi också hade vårt juniortåg.