Tågdagarna i Landeryd
1-2 september 

Efter ett uppehåll förra året har Tågdagarna tagit ny fart i år.
Att döma av publiktillströmningen var det mycket efterlängtat!
 
landeryd  

 

Evenemanget invigdes med tal och 
bandklippning och sedan kom trafiken igång.

I år var det Nässjö Järnvägsmuseum
som stod för tågtrafiken, och skötte
det med den äran. 
Vi kunde åka med ånglok, rälsbuss och
diesellok, samt kördes det med en 
liten ångvagn för passagerare på 
bangården.

  smålandsstenar station   smålandsstenar
smålandsstenar   Med tidtabellen till hands 
gjorde vi en rundresa till 
orterna i närheten där det 
bjöds på olika arrangemang.
Vi började med att åka ToR med ångloket till 
Smålandsstenar och 
marknaden där.
 

 

buss   rälsbuss   lokförare   diesellok

Efter att ha lämnat av de nyinköpta (och fullkomligt onödiga) cocosbollarna från marknaden, tog vi veteranbussen 
till Hyltebruk. 
Där på stationen väntade redan rälsbussen Ingemar Lundin och rälsbussförare Magnus Lindman för att ta oss till Torup.
Också i Torup hade man en liten marknad, men nu skulle vi tillbaka till Landeryd. Denna sista sträcka åkte vi med
dieselloket - vi lyckades alltså åka med alla fyra olika transportmedlen!

 

 veteranbil        brandbil
Som vanligt fanns det också litet annat än tåg att beundra. 
Bland annat fina gamla fordon att njuta av och räddningskårens bilar som förevisades.     

 

 stv    glad flicka   lotteri    lotterivinnare
STV blev i år inrymda i godsmagasinet, eftersom vi inte 
hade med oss våra egna vagnar till Landeryd. 
Det var litet mörkt, men mysigt. Lilla Junis var
nog det allra gladaste av barnen när tåget tutade.

I efterhand tycker vi att det blev väldigt lyckat, 
och vi hade nog knappast fått
plats i våra vagnar med alla människor som kom för att 
titta på oss och köra med modelltågen.  
 

Titti och Rolf sålde lotter som aldrig förr!

Första vinsten, en Märklin startsats lämnar Peder över 
till Birgitta från Unnaryd - hennes man blev väldigt glad...

Andrapriset gick till Skövde och vi förstod att dessa
Tågdagar lockar folk från när och fjärran.

 

tågledning   vår man  
Per-Yngve Bengtsson, föreningens ordförande och 
tågklarerare Claes Göransson, som såg till att tågen gick som de skulle
och till sist vår man i Landeryd Christer Johansson, utan vars hjälp
vi inte klarat oss! 

 Tack alla för fina dagar!